Τετάρτη, 27 Φεβρουαρίου 2013

ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΚΕΡΑΤΟΕΙΔΟΥΣ ΧΩΡΙΣ ΝΥΣΤΕΡΙ


Μεταμόσχευση κερατοειδούς χωρίς νυστέρι

Μεταμοσχεύσεις κερατοειδούς, για τα... μάτια σας μόνο, υπόσχονται μεγαλύτερη ασφάλεια, καλύτερη όραση και μικρότερη ταλαιπωρία.
Η νέα τεχνική, με την ονομασία Femtosecond Laser Ν-cut, εφαρμόζεται με ενθαρρυντικά αποτελέσματα στην Πανεπιστημιακή Κλινική Οφθαλμολογίας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Κρήτης, στο Ινστιτούτο Οπτικής και Ορασης, με επικεφαλής τον καθηγητή Οφθαλμολογίας, Γιάννη Παλλήκαρη. Χρησιμοποιείται σε εξατομικευμένες μεταμοσχεύσεις κερατοειδούς, χωρίς τη χρήση «κλασικού» νυστεριού, και δυνητικά υποψήφιοι είναι κυρίως ασθενείς με ιστορικό κερατόκωνου, φυσαλιώδους κερατοπάθειας και τραυματισμού κερατοειδούς.
Η επέμβαση γίνεται με τη βοήθεια τελευταίας τεχνολογίας laser (Femtosecond Laser), η οποία έχει το πλεονέκτημα να εστιάζει στο εσωτερικό του κερατοειδούς με μεγάλη ακρίβεια, αλλά και να διαχωρίζει τον ιστό, ενώ, μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή, προγραμματίζεται το σχήμα και οι ακριβείς διαστάσεις της κοπής.
Με την εφαρμογή μιας πρωτοποριακής τομής που επινοήθηκε από την ερευνητική ομάδα του Ινστιτούτου και η οποία ονομάζεται «Ν-cut», το μόσχευμα του δότη κόβεται σύμφωνα με τις ανάγκες και τις ανατομικές ιδιαιτερότητες του συγκεκριμένου λήπτη, έτσι ώστε να εφαρμόσει απόλυτα στον οφθαλμό του. Η καινοτόμος «Ν-cut» αποτελείται από ένα πρόσθιο και ένα οπίσθιο κάθετο τμήμα, τα οποία ενώνονται με ένα λοξό, γωνιακό πεταλοειδή δακτύλιο εντός του κερατοειδικού στρώματος. Οι ιστολογικές μελέτες για την τομή αυτή έχουν ήδη πραγματοποιηθεί με εξαιρετικά αποτελέσματα.
Ολες οι προεγχειρητικές μετρήσεις των διαφορετικών παραμέτρων του οφθαλμού πραγματοποιούνται με τελευταίας τεχνολογίας και υψηλής ευκρίνειας μηχανήματα, και με βάση αυτές γίνεται ο εξατομικευμένος σχεδιασμός και η τελική διαμόρφωση της κοπής, με ακρίβεια της τάξης του μικρομέτρου (χιλιοστού του χιλιοστού). Η τομή ολοκληρώνεται σε μερικά μόλις δευτερόλεπτα, χωρίς να επιβαρύνει το μάτι.
Ο νέος αυτός τρόπος κερατοπλαστικής έχει δώσει ήδη θετικά μετεγχειρητικά αποτελέσματα για διάστημα μεγαλύτερο του ενός χρόνου. Ολοι οι οφθαλμοί στους οποίους εφαρμόστηκε εμφάνισαν υψηλή οπτική οξύτητα χωρίς τη χρήση γυαλιών, από την πρώτη κιόλας μέρα μετά την επέμβαση, και η συνολική επαναφορά της όρασης επιτεύχθηκε με γρηγορότερο ρυθμό σε σύγκριση με τις συμβατικές μεταμοσχεύσεις, ενώ η χρήση ραμμάτων ήταν περιορισμένη.
Οι ασθενείς εμφάνισαν πολύ μικρότερο βαθμό αστιγματισμού σε σχέση με τους ασθενείς των συμβατικών μεταμοσχεύσεων, και αυτός ήταν ένας από τους λόγους που είχαν καλύτερη όραση από την πρώτη κιόλας μέρα. Το γεγονός αυτό αποτελεί ένα από τα μεγάλα πλεονεκτήματα της μεθόδου Femtosecond Laser Ν-cut, ενώ αξιοσημείωτη επίσης είναι μετεγχειρητικά η σταθερότητα που παρατηρήθηκε άμεσα μεταξύ του μοσχεύματος και του ιστού του λήπτη.