Τετάρτη, 27 Φεβρουαρίου 2013

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗ


Ασφαλής εξωσωματική με το εμβρυοσκόπιο

Τέλος στις πολύδυμες κυήσεις αμφίβολου αποτελέσματος φέρνει στον τομέα της εξωσωματικής το εμβρυοσκόπιο, μία νέα μη επεμβατική συσκευή
Επιτυγχάνει καλύτερη αξιολόγηση των εμβρύων προκειμένου να επιλεγεί το καταλληλότερο για την εμβρυομεταφορά και χρησιμοποιείται ήδη και στην Ελλάδα. Παράλληλα, η «υαλοποίηση» υγιών ωαρίων διευκολύνει τις γυναίκες που πρόκειται να υποβληθούν σε θεραπεία για τον καρκίνο να έχουν την ευκαιρία για μια ασφαλή εγκυμοσύνη στο μέλλον, ενώ τα νέα φαρμακευτικά πρωτόκολλα μειώνουν θεαματικά τις παρενέργειες της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής.
Ο καθηγητής Μαιευτικής, Γυναικολογίας και Ανθρώπινης Αναπαραγωγής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Βασίλης Ταρλατζής, εξηγεί ότι «μεγάλο αγκάθι έως τώρα αποτελούσε η επιλογή του καταλληλότερου γονιμοποιημένου ωαρίου, για μεταφορά στη μήτρα της υποψήφιας. Ανάμεσα σε ωάρια που φαίνονταν ίδια, υπήρχαν κάποια που είχαν περισσότερες πιθανότητες για επιτυχή εγκυμοσύνη».
Δυστυχώς, όμως, αφ' ενός η αδυναμία σωστής αξιολόγησης και αφ' ετέρου η αγωνία των ζευγαριών και των γιατρών τους να επιτύχουν το στόχο τους, οδηγούσε στη μεταφορά περισσότερων του ενός εμβρύων, με συνέπεια, εάν κατέληγαν σε κυοφορία, συχνά να μην είναι μονήρης αλλά πολύδυμη, με σοβαρούς κινδύνους τόσο για τη μητέρα όσο και για τα νεογνά.
Επιλογή
Το εμβρυοσκόπιο βοηθά πλέον στην καλύτερη αξιολόγηση των εμβρύων προκειμένου να επιλεγεί το καταλληλότερο για την εμβρυομεταφορά. Τα γονιμοποιημένα ωάρια καλλιεργούνται σε κλειστό περιβάλλον κλιβάνου, όπου παρακολουθούνται και φωτογραφίζονται συνεχώς επί είκοσι τέσσερις ή σαράντα οκτώ ώρες. Με βάση τις παρατηρήσεις της εξέλιξης και της μορφολογίας των εμβρύων στο εμβρυοσκόπιο, αξιολογείται η βιωσιμότητα του καθενός, χωρίς να επηρεάζεται το ίδιο με κάποιον τρόπο.
Βάσει αυτών των αποτελεσμάτων γίνεται η επιλογή των καλύτερων. Οταν φτάνει η ώρα της εμβρυομεταφοράς, ο αριθμός των ωαρίων που μεταφέρονται είναι ένα έως δύο, αποφεύγοντας με τον τρόπο αυτό το ενδεχόμενο των πολύδυμων κυήσεων και παρέχοντας περισσότερες ευκαιρίες στην υποψήφια να μείνει έγκυος, καθώς έχει επιλεγεί το καλύτερο γονιμοποιημένο ωάριό της.
Στην περίπτωση που κάποια ωάρια χρειαστεί να τοποθετηθούν στην κατάψυξη για μελλοντική χρήση, σύμφωνα με τον καθηγητή, μία νέα μέθοδος κρυοσυντήρησης εμβρύων, η οποία ονομάζεται «υαλοποίηση», υπερέχει της προηγούμενης. Ετσι, γυναίκες που πάσχουν από καρκίνο και πρόκειται να υποβληθούν σε θεραπεία ή γυναίκες που σκοπεύουν να τεκνοποιήσουν σε αρκετά μεγαλύτερη ηλικία, μπορούν να καταψύξουν και να διατηρήσουν επί μακρόν τα ωάριά τους χωρίς προβλήματα, καθώς έχει διαπιστωθεί ότι τα αποτελέσματα μετά την απόψυξη των ωαρίων είναι ικανοποιητικά.
Νέο τεστ
Εξελίξεις υπάρχουν και στον τομέα της προεμφυτευτικής γενετικής ανάλυσης των εμβρύων. Ενα καινούργιο γενετικό τεστ, που ονομάζεται Μοριακός Καρυότυπος, διασφαλίζει σε μεγαλύτερο βαθμό τον εντοπισμό γενετικών ανωμαλιών στο έμβρυο: «Με τη μέθοδο αυτή εξετάζονται και τα 46 χρωμοσώματα του ανθρώπινου γονιδιώματος λεπτομερώς, ενώ με την παλαιότερη μέθοδο εξετάζονταν 8-9 χρωμοσώματα. Ετσι, το ενδεχόμενο να μην εντοπιστεί κάποια γενετική ανωμαλία ήταν πολλαπλάσιο στο παρελθόν».Τα νέα φαρμακευτικά πρωτόκολλα που εφαρμόζονται το τελευταίο διάστημα έχουν ελαχιστοποιήσει τις παρενέργειες των φαρμάκων που χορηγούνταν κατά τις εξωσωματικές (διόγκωση ωοθηκών, συγκέντρωση υγρών στην κοιλιά μετά την ορμονοθεραπεία κ.λπ.).
Στο εγγύς μέλλον, δε, θεωρείται βέβαιο ότι «η πειραματική μέθοδος δημιουργίας ωαρίων και σπερματοζωαρίων από βλαστοκύτταρα, που εφαρμόστηκε επιτυχώς σε ποντίκια από Ιάπωνες, θα βρει εφαρμογή και στους ανθρώπους και θα δώσει προοπτική σε άνδρες και γυναίκες, χωρίς δικούς τους γαμέτες (σπερματοζωάρια ή ωάρια), να αποκτήσουν δικά τους παιδιά».