Δευτέρα, 13 Μαΐου 2013

ΝΕΑ ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΦΩΝ

Μέθοδος ακριβείας για να μην... πέφτουν από τα σύννεφα

Η ερευνητική ομάδα συμμετέχει σε πρόγραμμα της Ε.Ε. που αφορά την πρόγνωση της ηλιακής ακτινοβολίας σε μεγάλα φωτοβολταϊκά πάρκα, καθώς οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αποτελούν ένα νέο πεδίο, στο οποίο η μετεωρολογία αναπτύσσεται ταχύτατα
Με μία νέα μέθοδο ακριβείας μπορούν πλέον οι επιστήμονες να ανιχνεύουν και να κατηγοριοποιούν τα νέφη που υπάρχουν στον ουρανό, καθώς έχει αποδειχθεί από την παρατήρησή τους ότι παίζουν σημαντικό ρόλο στην κλιματική αλλαγή, αλλά και στην ακτινοβολία που υπάρχει στην ατμόσφαιρα.
Σήμερα, οι επίγειες παρατηρήσεις των νεφών γίνονται από τους παρατηρητές καιρού στους μετεωρολογικούς σταθμούς. Μολονότι μας παρέχουν χρήσιμες πληροφορίες, εντούτοις έχουν προβλήματα αξιοπιστίας, καθώς στηρίζονται στις προσωπικές εκτιμήσεις των παρατηρητών, στη δεδομένη χρονική στιγμή της παρατήρησης και στον τρόπο που γίνεται η μέτρησή τους.
Γι' αυτό, μια ομάδα ερευνητών, με επικεφαλής τον Α. Καζαντζίδη, επίκουρο καθηγητή του Εργαστηρίου Φυσικής της Ατμόσφαιρας του τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Πατρών, αποτελούμενη από τον Π. Τζουμανίκα, υποψήφιο διδάκτορα, τον Α. Μπάη, καθηγητή από το Εργαστήριο Φυσικής της Ατμόσφαιρας του τμήματος Φυσικής του ΑΠΘ, και τους Σ. Φωτόπουλο, καθηγητή, και Γ. Οικονόμου, αναπληρωτή καθηγητή, από το Εργαστήριο Ηλεκτρονικών του τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Πατρών, αποφάσισαν να αναπτύξουν ένα αυτοματοποιημένο σύστημα καταγραφής των νεφών.
Σύγκριση
Χρησιμοποιώντας μία φωτογραφική μηχανή εξοπλισμένη με ειδικό φακό, ώστε να καταγράφει όλο τον ουρανό, αποτύπωσαν το μέγεθος αλλά και το είδος των νεφών. Γνωρίζοντας ότι όταν υπάρχουν νέφη σε κάποιο σημείο του ουρανού, αυτός δεν έχει πια γαλάζιο χρώμα, αλλά λευκό ή γκρι, και χρησιμοποιώντας συγκριτικά ένα μεγάλο δείγμα φωτογραφιών σε διάφορες ατμοσφαιρικές συνθήκες, βρήκαν πώς μεταβάλλονται τα χρώματα στον ουρανό σε κάθε τύπο νέφους. Ετσι, με βάση το χρώμα τους μπορούν να υπολογίσουν την ποσότητά τους και να τα κατηγοριοποιήσουν.
Η σύγκριση με μετεωρολογικές παρατηρήσεις έδειξε ότι η μέθοδος έχει ακρίβεια μεγαλύτερη από 90% όσον αφορά και την ποσότητα και το είδος των νεφών.
Με αυτόν τον τρόπο, επίσης, οι επιστήμονες μπόρεσαν να ανιχνεύσουν την ύπαρξη βροχής και την ακτινοβολία που προέρχεται απ' ευθείας από τον Ηλιο. Η συγκεκριμένη μεθοδολογία μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε άλλες μελέτες που αφορούν τα αιωρούμενα σωματίδια και την εκτίμηση της ηλιακής ακτινοβολίας. Στο πλαίσιο αυτό, μάλιστα, η ερευνητική ομάδα συμμετέχει σε πρόγραμμα της Ε.Ε. που αφορά την πρόγνωση της ηλιακής ακτινοβολίας σε μεγάλα φωτοβολταϊκά πάρκα, καθώς οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αποτελούν ένα νέο πεδίο, στο οποίο η μετεωρολογία αναπτύσσεται ταχύτατα.