Δευτέρα, 13 Μαΐου 2013

"ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗ" ΓΙΑ ΠΙΟ ΔΡΟΣΕΡΕΣ ΠΟΛΕΙΣ

ΟΡΥΚΤΑ ΚΑΙ ΝΑΝΟΣΩΜΑΤΙΔΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΟΥΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΙΩΝΟΥΝ ΤΗΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ

«Ομοιοπαθητική» για πιο δροσερές πόλεις

Ενας «ομοιοπαθητικός» τρόπος για την αντιμετώπιση της ζέστης στο αστικό περιβάλλον με παράλληλη απορρύπανση της ατμόσφαιρας ξεπήδησε μέσα από τη συνεργασία Ελλήνων και Τούρκων επιστημόνων.
Με την αξιοποίηση της ηλιακής ενέργειας και τη χρήση φυσικών ορυκτών, στα οποία ενσωματώθηκε σύνθεση νανοσωματιδίων, είναι δυνατός ο δροσισμός σπιτιών και ανοιχτών χώρων με φυσικό τρόπο, χωρίς λειτουργικό κόστος, ενώ ταυτόχρονα καταπολεμάται η ατμοσφαιρική ρύπανση.
Η έρευνα έγινε από το τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του Πανεπιστημίου Δυτικής Ελλάδας, με επικεφαλής τον επίκουρο καθηγητή Δημήτρη Καραμάνη, και από το Πανεπιστήμιο του Βοσπόρου, με επικεφαλής την αναπληρώτρια καθηγήτρια του τμήματος Χημείας, Νερέν Οκτέ. Ξεκίνησε με την επιλογή κάποιων υλικών σε μορφή φυσικών ορυκτών, τα οποία είναι πορώδη και έχουν τη δυνατότητα να απορροφούν σημαντικές ποσότητες υγρασίας από το περιβάλλον, όπως ο σηπιόλιθος.
Πειράματα
Στα υλικά αυτά, όπως και σε κάποια τροποποιημένα παραπροϊόντα καύσης λιγνίτη, οι Ελληνες ερευνητές μελέτησαν τις οπτικο-θερμικές τους ιδιότητες, την ικανότητά τους να απορροφούν την υγρασία, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο μειώνεται η θερμοκρασία στο εσωτερικό τους υπό ακτινοβόληση.
Για τις μελέτες αυτές, έχουν κατασκευάσει στο εργαστήριό τους μια μικρή αεροσήραγγα ελεγχόμενων περιβαλλοντικών συνθηκών, στην οποία προσομοιάζεται η ηλιακή ακτινοβολία με λάμπες μεταλλικών αλογονιδίων ή xenon σε μικρότερες εντάσεις και καταγράφονται τα αποτελέσματα. Στο εργαστήριο της Τουρκίας εν συνεχεία έγινε η σύνθεση νανοσωματιδίων TiO2 και ZnO πάνω στα υπό μελέτη πορώδη ορυκτά που είχαν μελετηθεί στην Ελλάδα, και έτσι προέκυψαν οι νανοσυνθέσεις ηλιο-ενεργών/ πορωδών υλικών.
Τα πειράματα απέδειξαν ότι τα σύνθετα υλικά που προέκυψαν είχαν την ικανότητα να απορροφούν σε μεγάλο βαθμό την υγρασία. Βάζοντάς τα μάλιστα στην αεροσήραγγα και σε περιβάλλον υγρασίας αντίστοιχης της καλοκαιρινής νύχτας, η μάζα τους αυξανόταν μέχρι και 20%, εξαιτίας της απορρόφησης υγρασίας από τους πόρους των υλικών. Με την ακτινοβόλησή τους από τεχνητό ηλιακό φως σε χαμηλές εντάσεις, ο ρυθμός αύξησης της εσωτερικής τους θερμοκρασίας μειωνόταν.
Θερμοκρασία
Οπως παρατήρησαν οι επιστήμονες, η θερμοκρασία στο εσωτερικό του σηπιόλιθου ήταν έως και 50 βαθμούς Κελσίου χαμηλότερη σε σχέση με το εσωτερικό του σκυροδέματος, κάτω από τις ίδιες συνθήκες.
Για να ελεγχθεί το κατά πόσον τα συγκεκριμένα υλικά μπορούν υπό την επίδραση της ηλιακής ακτινοβολίας να λειτουργήσουν και κατά της ρύπανσης, η ομάδα επέλεξε να πειραματιστεί πάνω στην αποδόμηση της ηλιανθίνης. Σύμφωνα με τις μετρήσεις, σε 150 λεπτά μπορούσε να μειωθεί στο μισό η αρχική της συγκέντρωση υπό την επίδραση υπεριώδους ακτινοβολίας.
Αυτή τη στιγμή, η έρευνα, η οποία υποστηρίχτηκε οικονομικά από το πρόγραμμα της ελληνο-τουρκικής συνεργασίας της ΓΓΕΤ, μέσω εθνικών και ευρωπαϊκών πόρων, συνεχίζεται σε νέα ηλιο-ενεργά συνθετικά υλικά, με την προοπτική τα υλικά αυτά προσεχώς να ενσωματωθούν στις κατασκευές, μειώνοντας αφ' ενός την κατανάλωση ενέργειας που απαιτείται για το δροσισμό τους και αφ' ετέρου περιορίζοντας δραστικά τους αστικούς ρύπους.