Δευτέρα, 15 Απριλίου 2013

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ


Οικολογικές ζωοτροφές για γαλακτοπαραγωγικά ζώα

Η χρήση σόγιας αποτελεί διεθνώς την κύρια πηγή πρωτεΐνης για τα ζώα, και ειδικά στην Ελλάδα η χρήση της αποτέλεσε μονόδρομο κατά τα προηγούμενα χρόνια. Για το λόγο αυτό οι επιστήμονες εστιάζουν στους τρόπους μερικής ή ολικής αντικατάστασης της σόγιας, στη διατροφή των ζώων, με καθαρά ελληνικά πρωτεϊνούχα φυτά
Εναλλακτικές προσεγγίσεις στην παραγωγή ζωοτροφών για γαλακτοπαραγωγικά ζώα, έτσι ώστε το γάλα να είναι ασφαλές για τη δημόσια υγεία και ταυτόχρονα η παραγωγή να είναι αποδοτική για τους γεωργοκτηνοτρόφους, αναζητεί το Εργαστήριο Γενετικής Βελτίωσης Φυτών της Γεωπονικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, σε συνεργασία με τα Εργαστήρια Γεωργικής Μηχανολογίας και Τεχνολογίας Τροφίμων, καθώς και με το Ινστιτούτο Κτηνοτροφικών Φυτών και Βοσκών του ΟΓΕΚΚΑ-Δήμητρα.
Οι έρευνες εντάθηκαν τα τελευταία δύο χρόνια, όταν η ελληνική αγορά κατακλύστηκε από την εισαγόμενη επιμολυσμένη GM σόγια, την οποία οι κτηνοτρόφοι χρησιμοποιούσαν για τη διατροφή των ζώων εν αγνοία τους, ενώ την πλήρωναν αδρά. Η χρήση σόγιας αποτελεί διεθνώς την κύρια πηγή πρωτεΐνης για τα ζώα, και ειδικά στην Ελλάδα η χρήση της αποτέλεσε μονόδρομο κατά τα προηγούμενα χρόνια. Για το λόγο αυτό οι επιστήμονες εστιάζουν στους τρόπους μερικής ή ολικής αντικατάστασης της σόγιας, στη διατροφή των ζώων, με καθαρά ελληνικά πρωτεϊνούχα φυτά.
Εναλλακτικές προτάσεις
Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται η καλλιέργεια του κτηνοτροφικού ρεβιθιού που προσαρμόζεται ως χειμερινή καλλιέργεια, του βίκου, του μπιζελιού και του λούπινου, ως εναλλακτικών προτάσεων για υγρές περιοχές ή για όξινα εδάφη. Παράλληλα, πραγματοποιούνται προγράμματα διασταυρώσεων, προκειμένου να αναπτυχθούν βελτιωμένες ελληνικές ποικιλίες ψυχανθών, που θα έχουν ιδιαίτερη θρεπτική αξία και αυξημένη απόδοση κατά την καλλιέργειά τους, για τους γεωργούς.
Για την προσπάθεια αυτή χρησιμοποιούνται πολυφασματικές κάμερες για την παρακολούθηση των υπό βελτίωση χαρακτηριστικών του κάθε φυτού, γίνονται αναλύσεις DNA και εφαρμόζονται τεχνικές μέθοδοι γεωργίας ακριβείας, με την αξιοποίηση των αγρομετεωρολογικών και εδαφολογικών δεδομένων, με στόχο τη μείωση εισροών και την εξοικονόμηση νερού και λίπανσης. Για συγκριτικούς λόγους καλλιεργείται πιλοτικά, επίσης, ως επίσπορη καλλιέργεια, συμβατική σόγια. Τα πρώτα αποτελέσματα, μετά την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης του προγράμματος, σύμφωνα με τον Αθανάσιο Μαυρομάτη, επίκουρο καθηγητή Γενετικής και Βελτίωσης Φυτών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, είναι ενθαρρυντικά.
Μικρότερο κόστος
Σε ανάλογη τροχιά κινείται και το Εργαστήριο Φυσιολογίας Θρέψεως και Διατροφής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, το οποίο προσπαθεί να μειώσει το κόστος παραγωγής γάλακτος. Ο καθηγητής Γιώργος Ζέρβας, υπεύθυνος του εν λόγω εργαστηρίου, διαπίστωσε ότι οι κτηνοτρόφοι, προκειμένου να συμπιέσουν το κόστος, μείωναν την ποσότητα του φαγητού στα ζώα, έτσι όμως μειωνόταν και η παραγωγή γάλακτος.
Το εργαστήριο καλλιέργησε κάποιες δεκάδες στρέμματα βικοκριθής, για να αντικαταστήσει το ενσίρωμα αραβοσίτου και μέρος ή όλη την ποσότητα του πανάκριβου σογιάλευρου στο σιτηρέσιο των ζώων. Με τον τρόπο αυτό αναμένεται να προκύψει οικονομικό όφελος για τον παραγωγό, γιατί αμέσως μετά τη συγκομιδή της βικοκριθής, το χωράφι μπορεί να σπαρθεί με αραβόσιτο, ενώ η συγκαλλιέργεια βίκου και κριθής μειώνει την ανάγκη αζωτούχου λίπανσης.