Κυριακή, 24 Μαρτίου 2013

Η ΜΕΝΤΑ ΒΟΗΘΑΕΙ ΣΤΟ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟ


Η μέντα, όπλο για καλύτερο μεταβολισμό

Η επάλειψη του δέρματος, με κρέμα που περιέχει μέντα, μπορεί να αυξήσει το μεταβολισμό του οργανισμού μέσα σε διάστημα δύο ωρών και να τον διατηρήσει σε σχετικά υψηλά επίπεδα για τέσσερις ώρες μετά.
Παρόμοια αποτελέσματα επιτυγχάνονται και με τη χορήγηση μέντας υπό τη μορφή χαπιού, όμως σε αυτήν την περίπτωση η αύξηση στο μεταβολισμό διαρκεί λιγότερο χρόνο και είναι χαμηλότερου επιπέδου. Στα συμπεράσματα αυτά κατέληξαν οι ερευνητές στο Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Φυσιολογίας «FAME Lab» του Εθνικού Κέντρου Ερευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Ερευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης Θεσσαλίας, με επικεφαλής τον Α. Φλουρή, ερευνητή Περιβαλλοντικής Φυσιολογίας.
Μετρήσεις
Με τη βοήθεια δύο ομάδων εθελοντών, η ερευνητική ομάδα πραγματοποίησε διάφορες μετρήσεις. Στο δέρμα των εθελοντών της πρώτης ομάδας οι ερευνητές επάλειψαν διάλυμα μέντας, ενώ στη δεύτερη ομάδα δόθηκε μέντα σε μορφή χαπιού. Και οι δύο ομάδες επισκέφθηκαν το εργαστήριο εκ νέου και στο δέρμα των ατόμων τής πρώτης ομάδας έγινε επάλειψη με διάλυμα, το οποίο δεν περιείχε μέντα, ενώ στη δεύτερη ομάδα χορηγήθηκε χάπι, το οποίο επίσης δεν περιείχε μέντα.
Και στις δύο επισκέψεις των ομάδων, τα μέλη τους παρέμειναν επί οκτώ ώρες στο εργαστήριο, καθισμένα σε μία καρέκλα, κάτω από στενή παρακολούθηση του μεταβολισμού τους με εξειδικευμένα συστήματα μέτρησης. Η μελέτη αυτή κατέδειξε ότι η «προσομοίωση κρύου» που προκαλεί η μέντα μπορεί να αυξήσει τον ανθρώπινο μεταβολισμό για κάποιες ώρες. Τα αποτελέσματα αυτά μπορούν να αποτελέσουν τη βάση για τη δημιουργία φαρμακευτικής αγωγής για το μεταβολισμό με βάση τη μέντα, δεδομένου ότι η χορήγησή της σε σχετικά χαμηλές δόσεις, όπως αυτές που χρησιμοποιήθηκαν στη συγκεκριμένη μελέτη (10 ml ανά κιλό σωματικού βάρους), δεν προκαλεί κάποιες αρνητικές συνέπειες.